Protocol conta l'assetjament

La nostra Entitat, el Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot, una organització sense ànim de lucre, està totalment compromesa amb la creació d’un entorn inclusiu, respectuós i segur per a tots els seus membres. Reconeixem l’importància de fomentar una cultura de respecte mutuu i dignitat, i volem assegurar-nos que cadascun dels nostres socis i membres pugui participar plenament en les activitats de la nostra entitat sense por de l’assetjament sexual.

En aquest sentit, hem establert el «Protocol de Prevenció de l’Assetjament Sexual» per marcar una clara línia de defensa contra qualsevol forma d’assetjament d’índole sexual. Aquest protocol reflecteix el nostre ferm compromís amb la seguretat i el benestar de la nostra comunitat, així com la nostra determinació de proporcionar recursos i mecanismes eficaços per abordar aquesta qüestió delicada.

Principis Bàsics del nostre Protocol:

 1. Respecte i Diversitat:
  Promovem un entorn on la diversitat sigui celebrada i tots els membres siguin respectats, independentment del seu gènere, orientació sexual o altres característiques personals.

 2. Prevenció a través de l’Educació:
  Creiem que la sensibilització i la formació són claus per prevenir l’assetjament sexual. Per això, oferim sessions periòdiques de formació per a tots els nostres membres.

 3. Canal de Denúncies Confidencial:
  Hem establert un canal de denúncies anònim i confidencial perquè els membres puguin informar de qualsevol cas d’assetjament sexual amb seguretat i sense por de represàlies.

 4. Investigació Objectiva i Accions Disciplinàries:
  Ens comprometem a investigar de manera exhaustiva totes les denúncies d’assetjament sexual i a prendre les accions disciplinàries necessàries per assegurar-nos que la nostra entitat romangui lliure d’aquest comportament inacceptable.

Aquest protocol és un document viu que serà revisat i actualitzat periòdicament per assegurar-nos que compleix amb les necessitats i expectatives de la nostra comunitat. Agraïm la col·laboració de tots els membres per mantenir la integritat de la nostra entitat i fer d’aquest un lloc segur i acollidor per a tothom.

Junts construïm una comunitat respectuosa i lliure d’assetjament sexual.

 

 

Protocol de Prevenció de l’Assetjament Sexual:

 1. Definició d’Assetjament Sexual:
  L’assetjament sexual es defineix com qualsevol conducta no desitjada d’índole sexual que afecta la dignitat d’una persona, creant un entorn intimidatori, hostil o ofensiu.

 2. Compromís de la Junta Directiva:
  La junta directiva expressa el seu compromís amb la prevenció de l’assetjament sexual i està dedicada a crear un entorn segur i respectuós per a tots els membres.

 3. Sensibilització i Formació:
  Organitzem sessions de formació regulars per als membres i la junta directiva sobre el reconeixement, la prevenció i la resposta a l’assetjament sexual.

 4. Designació d’un Contacte de Confiança:
  Tenim estabert un membre de la junta com a contacte de confiança, al qual els membres puguin dirigir-se per aconsellament o denúncia d’assetjament sexual.

 5. Canal de Denúncies:

  • Definició del Canal:
   Tenim establert un canal de denúncies anònim i confidencial per a qualsevol cas d’assetjament sexual.
  • Procediment:
   Proporcionem informació clara sobre com presentar una denúncia, ja sigui mitjançant formularis en línia o altres mitjans segurs.
  • Investigació i Acció:
   Tenim el compromís d’investigar totes les denúncies de manera objectiva i prendre les accions necessàries per resoldre els casos d’assetjament.
 6. Sancions:
  Tenim establert un conjunt de sancions proporcionades per a aquells que siguin considerats responsables d’assetjament sexual, que poden incloure suspensió o expulsió.

 7. Revisió Regular del Protocol:
  Tenim el compromís de revisar i actualitzar el protocol de manera periòdica per assegurar-ne l’eficàcia i adaptar-se a les necessitats canviants de l’entitat.

 

 

Scroll al inicio