Avis legal

El Centre de Iniciatives Turístiques d’ Olot, en la seva condició de titular i responsable d’aquest lloc web, i en compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), posa a disposició dels usuaris la següent informació de caràcter general:

Raó social: Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot
C.I.F.: G17058983
Adreça: Passeig de Barcelona, 1 – Apartat de corrreus 167 – 17800 OLOT (Girona)
Telèfon: 972 270 242
Correu-e: info@citolot.cat

El Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot (d’ara endavant, CIT) posa a disposició en el seu lloc web citolot.cat determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen únicament i exclusivament l’ús del lloc web del CIT per part dels USUARIS que hi accedeixin. L’ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions, sense perjudici d’aquelles de particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.

PRIMERA .- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
La utilització del lloc web del CIT no comporta cap obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, excepte si aquest USUARI desitja transmetre algun tipus de contacte a través de les pàgines previstes a aquest efecte.
Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús del web.
Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel.lectual etc.

SEGONA .- CONTINGUTS
Els continguts d’aquest lloc web han estat elaborats i inclosos pel CIT utilitzant fonts internes i externes de manera que el CIT únicament es fa responsable dels continguts elaborats de forma interna.
El CIT es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, els continguts existents en el seu lloc web.
Els enllaços (links) aquí inclosos, que permeten accedir a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control del CIT, que no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que puguin derivar d’aquesta informació i accés.

TERCERA .- DRETS D’AUTOR I MARCA
El CIT informa que els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits, excepte que es tingui el consentiment exprés del CIT. El CIT utilitza fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts en determinades ocasions, i també estableix enllaços o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions aquí incloses podrà demanar, en qualsevol moment, l’eliminació d’aquestes referències.

QUARTA .- PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les seves dades personals poden ser incorporades a fitxers titularitat del CIT, convenientment inscrits en el Registre de l’Agència de Protecció de Dades, amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d’informació. Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que contempla la Llei, pot dirigir-se mitjançant carta a la nostra raó social esmentada anteriorment, posant com a referència: Protecció de dades.

CINQUENA .- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE
Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals, són competents els Jutjats d’Olot (Girona), renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

Scroll al inicio